Kmetija Küčan
Tešanovci 60, 9226 Moravske Toplice

KMETIJA KÜČAN 

Ob poslanstvu kmetije Kűčan, pridelati vrhunske surovine, smo šli korak najprej in ponudili našim strankam izdelke z dodano vrednostjo. Ponujamo olja, najbolj znano bučno olje, sončnično olje in repično olje. Tudi ajda najde mesto v naši ponudbi kot kaša ali moka. Ponosni smo na večkrat nagrajeno vloženo čebulo.  V veselje nam je na novo urejena domača trgovina, katera je ogledalo pridni rok in vrhunske kvalitete in nam daje motivacijo za širjenje ponudbe.

 


Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)” se je izvajal v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.
Trajanje projekta: 11/2019 – 12/2022
Vodja projekta: Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.
Vsebina projekta:
Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju.
Namen projekta je bil povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje
obremenitev iz kmetijstva na površinske vode.
V projektu smo razvili, umestili in testirali grajene ekostisteme, ki so sedaj umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih. Ena lokacija je v Tešanovcih, na našem posestvu. Cilj projekta je bil oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda, ki je pokazala dobre rezultate, zlasti za zmanjšanje organske obremenitve.
Brušura in priročnik sta na voljo: https://www.limnos.si/projekti/eip-greko/
Partnerji:
 Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)
 Meja Šentjur d.d.
 Infrastrukturni Center Jablje (Kmetijski Inštitut Slovenije)
 Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič
 Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
 Razvojna agencija Kozjansko
 KGZS Zavod Novo mesto
 KGZS Zavod Murska Sobota

 

Košarica:

Vaša košarica je prazna!

Aktualno

NOVO!

Ajdova moka - 1kg za 4€

Repično olje steklenica 0,5l za 4,5€

Sončnično olje steklenica 1 liter za 7,0 €

 

KONTAKT:

Franc Küčan
Tešanovci 60
9226 Moravske Toplice
Tel: 02/548-1308
GSM: 051-347-992
E-mail: kucan.franc@gmail.com